Referenza: 1294/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/12/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
SCHEMBRI DAMIAN-DAMIAN vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT TAT-TWELID, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-ISEM - ATT TAT-TWELID, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-KUNJOM - ATT TAT-TWELID, ZIEDA TA` ANNOTAZZJONIJIET FI
Fil-Qosor
Ic-certifikat tat-twelid ta' persuna ma jaghtix il-kunjom ta' dik il-persuna izda, ghal dak li huwakunjom, jaghti l-kunjom ta' missier u ta' omm dik il-persuna (ara l-Formula "C" annessa mal-Kodici Civili u l-Artikolu 278 tal-istess Kodici). Huwa biss l-isem (dak li dari kien jissejjah "Christian name" a differenza ta' "surname") li jigi moghti specifikatament lill-persuna li ghaliha jirreferi c-certifikat li jkun.

Anke qabel ma gie introdott l-Artikolu 4(3) kif inhu llum, it-tifel legittimu kien dejjem meqjus li jiehu kunjom missieru, u dan kien jista' jigi argumentat minn dak li kienu jipprovdu l-Artikoli 80(2)(a), 92(1), 278 u 279 tal-Kap. 16. U huwa proprju ghax ic-certifikat tat-twelid ma jattribwix "kunjom" lit-tifel - it-tifel semplicement jassumi l-kunjom ta' missieru (limieghu, illum, jista' jzid kunjom ommu) - li r-referenza ghall-"isem" fis-subartikolu (2) tal-Artikolu 253 hija neccessarjament referenza ghall-prenom u mhux ghall-kunjom jew "family name".

Anke mid-dibattiti parlamentari hu evidenti li l-hsieb tal-legislatur kien li, minkejja li ma jkunx jista' jinghad li hemm zball - ghax fil-kaz ta' zball japplika s-subartikolu (1) tal-Artikolu 253 - persuna li tkun giet konsistentement imsejha b'isem (jigifieri "first name") differenti minn dak indikat fic-certifikat tat-twelid taghha, tkun tista' tbiddel dak l-isem. Qatt ma kien il-hsieb tal-legislatur li jawtorizza bdil fil-kunjomijiet.

Hija haga maghrufa illi l-ligijiet ta' l-istat civili, bir-registrazzjoni ta' l-attijiet tat-twelid u taz-zwieg, kif ukoll tal-mewt, hija haga wisq importanti ghall-hajja civili tas-socjeta`, peress illi minn dawk l-annotazzjonijiet jiddependu hafnadrittijiet tac-cittadini. Issa l-kunjom ta' familja, kif inhu l-partimonju ta' l-individwu, li l-familja ma tistax tinnegalu, huwa wkoll il-patrimonju tal-familja li ghandha certu interess li l-membritaghha jkunu maghrufa b'dak il-kunjom; u huwa wkoll patrimonju tas-socjeta` d-distinzjoni rispettiva tal-familji. Din hija l-bazi u l-ordni ta' kull socjeta`, u ghalhekk teorikament ma jistax ikun permess lil persuna, l-ghaliex il-kunjom taghha ma joghgobhiex, taghzel kunjom iehor li jidhrilha li hu isbah, u forsi izjed skond l-idejiet moderni prevalenti, u taddotta "marte proprio" dak il-kunjomgdid. Kieku jkun hekk, il-konsegwenza tkun id-dizordni u l-konfuzjoni fis-socjeta`, jekk kwantita` kbira ta' cittadini juzaw minn dak, jekk huwa dritt.

Annotazzjoni fil-margini tal-att ta' twelid, jekk hi permessa mill-gurisprudenza ghanda ssir biss f'kazijiet eccezzjonali li verament ikunu jimmeritaw li dak l-att b'xi mod jintmess.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni