Reference: 410/2000/1

Judgement Details


Date
16/12/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GALEA ALFRED DR PRO ET NOE vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILUPP ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, GURISDIZZJONI DWAR DISKRIMINAZZJONI ALLEGATAMENT SOFFERTA - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, INTERPRETAZZJONI TA` POLICIES TAL-IPPJANAR
Summary
Aggravju konsistenti fi kritika ta' l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' certi policies ta' l-ippjanar li ghamel il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar huwa generalment insostenibbli quddiem il-Qorti ta' l-Appell billi tali kritika tkun ta' spiss marbuta ma' apprezzamenti teknici ta' l-ippjanar, li din l-Qorti ta' l-Appell, bhala norma, ma tistax tirrevedi.

Meta quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar isiru allegazzjonijiet ta' diskriminazzjoni, il-Bord huwa kompetenti biex jinvestigahom ghall-finijiet tal-Ligi li jkun qieghed japplika cioe` l-Att numru 1 tal-1992. Pero`, huwa daqstant iehor kompitu u dover ta' min jaghmel tali allegazzjoni ta' diskriminazzjoni li jghamel prova sufficcjenti u adekwata ta' l-allegazzjoni tieghu. Dan in omagg ghall-principju baziku procedurali li: "Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat".

Naturalment biex wiehed jaghmel prova sodisfacjenti tad-deskriminazzjoni ma jistax jillimita ruhhu li sempliciment jindika numru ta' kazijiet, li skond hu, gew trattati mill-awtorita` differentement. Tkun trid issir prova li verament tissodisfa lill-gudikant u mhux provi approssimattivi li meta taghsarhom ma jwasslu mkien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info