Reference: 1395/1993/1

Judgement Details


Date
08/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
GRISCTI ALFRED E vs BUGEJA RAYMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
LIBELL, FAIR COMMENT - LIBELL, KORRETTEZZA TAL-FATTI - LIBELL, LIBELL FAMUZ
Summary
F'kaz ta' libell famuz gurnalist ghandu dritt jikkummenta dwar l-operat tal-attur li kien allura jokkupa kariga pubblika ta' responsabbilita'. Kull kumment anke jekk iebes u azzardat kien permess ukoll jekk jikkreja inkonvenjent lill-persuna li lejha jkun dirett pero' kellu jkun dejjem salv il-principju li l-kumment kellu jkun bazat fuq fatti li jkunu sostanzjalment korretti. Kellhom ikunu sostanzjalment korretti fil-mument meta saret il-pubblikazzjoni.

Ma kienx allura lecitu illi jigu attribwiti bhala fatti li graw semplici supposizzjonijiet jew ipotesijiet li l-awtur jahseb jew jimmagina li setghu jsehhu fi zmien futur. Dan ifisser illi l-fatt illi sussegwentement dik l-ipotesijew supposizzjoni tavvera ruhha ma kienitx tiggustifika l-pubblikazzjoni ta' allegazzjoni malafamanti fiha nfisha bhala fatt li sehh. Naturalment ikun divers il-kaz fejn jigu pubbikati cirkustanzi fattwali li graw u jkunu provati u li minnhom l-artikolista jislet certi konkluzzjonijiet ragunati uragjonevoli. F'dan il-kaz il-fatti veru li dwarhom ikun sar il-kumment ikunu allura dawk ic-cirkostanzi li dwarhom kien lecitu li jsir kumment. Kumment dwar fatti mhux veritjeri ma jibqghax kumment imma jammonta ghal agir libelluz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info