Reference: 134/2003

Judgement Details


Date
05/12/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs AGIUS JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, ORDNI GHAT-TNEHHIJA TA` INKONVENJENT
Summary
Meta jikkonkorru cirkostanzi li jkunu jammontaw ghal inkonvenjent, il-qorti hi obbligata li tordna t-tnehhija ta' dak l-inkonvenjent li bih tkun saret il-kontravvenzjoni. Addirittura fir-rigward ta' disposizzjoni analoga, li pero` tinsab mhux fil-Kap. 10 izda fil-Kodici Kriminali u li tuza l-kelma "tista'" flok il-kelma "ghandha" - l-Artikolu 377(3) - gie ritenut li meta jkunu jikkonkorru c-cirkostanzi li jindikaw li l-inkonvenjent, li bih ikun sar ir-reat, ikun ghadu jezisti, dik il-kelma "tista'" proprjament timponi obbligu fuq il-qorti li tordna t-tnehhija ta' dak l-inkonvenjent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info