Reference: 39/1992/1

Judgement Details


Date
28/11/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BUTTIGIEG EMANUEL NOE vs CAUCHI ANTHONY PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TESTMENT, INTERPRETAZZJONI TA` - TESTMENT, KONDIZZJONI IMPOSSIBBLI JEW KUNTRARJA GHAL-LIGI - TESTMENT, MENS TESTATORIS - TESTMENT, QUOD VOLUIT TESTATOR
Summary
i) meta l-kliem fit-testment huwa car u ma jammettix dubbji ma hemmx lok ghal ebda interpretazzjoniu wiehed jista' biss jezamina jekk dak il-provvediment mit-tifsira normali tieghu imurx kontra l-ligi jew le;

ii) meta jirrizulta dubbju dwar is-sens tal-kliem allura hemm lok ghall-interpretazzjoni sabiex wiehed jasal ghall-intenzjoni tat-testatur;

iii) fil-kaz ta' tali interpretazzjoni wiehed ghandu dejjem jassumi li l-intenzjoni tat-testatur kienet konformi mal-ligi;

iv)bhala norma wiehed ghandu jasal ghall-intenzjoni tat-testatur mill-kliem tat-testment innifsu u ma humiex ammissibli provi ohra.


L-Artikolu 711 (1) tal-Kap. 16 illi jiddisponi li,

"(1) Il-kondizzjoni impossibbli jew kuntrarja ghal-ligi ... taghmel ma tiswiex id-disposizzjoni li fiha tkun maghmula.

Il-kundizzjoni li ma tistax tiftiehem titqies bhala mhix miktuba".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info