Reference: 906/1996/1

Judgement Details


Date
28/11/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
LUNGARO MIFSUD MARLENE ET NOE vs FENECH ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - RELEVANZA TAL-BUONA FEDE TAL-INKWILIN - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - RELEVANZA TAL-MALA FEDE TAL-INKWILIN - LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - SKEMA ARTIFICJALI
Summary
Huwa minnu li enfitewta jew subenfitewta jista' jikru fond lil terz kif hemm stipulat u koncess fl-Artikolu 1530 tal-Kap. 16, imma daqstant iehor huwa minnu li kull ftehim bhal dan ghandu jigi esegwit"in buona fede" u mhux a skapitu u ghad-detriment tas-sid jew sidien, direttarji tal-fond. Huwa wkoll minnu li socjeta` kummercjali hija guridikament distinta mill-azzjonisti li jkunu hargu l-kapital rikjest biex din tkun tista' topera. Imma b'daqstant ma jfissirx li l-Qorti hija prekluza milli tikkunsidra addizzjonalment il-fatt li l-kirja li tkun jew li tkun giet mahluqa mill-koncedent tkun effettivament saret ma' entita` li hija ghal kollox - almenu sa dakinhar tal-ftehim - taht il-kontroll ta' l-inkwilin. Fi kliem iehor, mod "legali" li permezz tieghu kien qisu l-inkwilin kera l-fond de quo lilu stess.

Kuntratt ta' lokazzjoni li ma jkunx sar "in buona fede" u li kien biss maghmul bhala stratagemma biex jeludi lill-proprjetarji u direttarji tal-fondi de quo mir-ripreza taghhom ta' l-istess fondi ma jistax jitqies ghall-finijiet ta' l-Artikolu 1530 tal-Kodici Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info