Reference: 1835/2000/1

Judgement Details


Date
17/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
DELICATA CARMEL ET vs PSAILA MANCHE' SONJA MARY SIVE SONJA MAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA` PROPRJETA`, MHUX PREGUDIKAT MINN AVVIZI TA` L-AWTORITA` TA` L-IPPJANAR - UZU, IUS IN RE
Summary
L-avvizi li jinhargu mill-Awtorita` ta' l-Ippjanar, u z-zmien li jinghata lil min irid joggezzjona ghax-xoghlijiet li jkunu mahsuba li jsiru, huma relevanti ghall-ghanijiet ta' dritt pubbliku dwar il-bini u l-ippjanar; ma jolqtux drittijiet privati. Il-fatt illi l-atturi kienu jafu, jew setghu jsiru jafu, in-natura tax-xoghlijiet li ghamlu l-konvenuti izda ma waqqfuhomx ma jfissirx li tilfu l-jedd taghhom li jitolbu rimedju jekk b'dawk ix-xoghlijiet saritilhom hsara; id-dewmien fl-ezercizzjutal-jeddijiet iwassal ghat-telf ta' dawk il-jeddijiet bil-preskrizzjoni estintiva.

Jedd ta' uzu huwa ius in re u bhala tali huwa tutelabbli gudizzjarjament. Hawnhekk l-atturi kellhom inter aliadritt ta' uzu ta' tarag f'blokk ta' appartamenti. Il-konvenuti wettqu xi alterazzjonijiet strutturali li naqqsu dan il-jedd. Il-Qorti laqghet it-talba sabiex it-tarag jigi ripristinat ghall-istat originali tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info