Reference: 1150/1996/1

Judgement Details


Date
06/07/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
EL DARA LIMITED vs GALEA EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, AWMENT TA` KERA - LOKAZZJONI, ESTENSJONI - LOKAZZJONI, FTEHIM BEJN IL-PARTIJIET - LOKAZZJONI, RILOKAZZJONI - LOKAZZJONI, SIMULAZZJONI TA` AWMENT TAL-KERA - LOKAZZJONI, VINKOLU KONTRATTWALI
Summary
Sakemm kuntratt li bis-sahha tieghu wiehed mill-partijiet ikun gawda post taht titolu ta` lokazzjonima jigix gudizzjarjament u b'success impunjat, dan jibqa' jorbot fuq il-partijiet u hu ghalihom ligi. Ghalhekk mhux lecitu ghal wahda mill-partijiet li ma tottemperax ruhha mal-ftehim minghajr ma tattakkah gudizzjarjament.

Jekk il-ligi trid li meta lokazzjoni tkompli, anki tacitament, oltrel-perjodu stipulat, din tibqa' regolata mill-istess kundizzjonqiet tal-lokazzjoni li, skond il-ftehim, suppost li spiccat, multo magis, jibqghu jimperaw dawk il-kundizzjonijiet u modalitajiet, meta il-lokazzjoni hija espressament u skond il-volonta` tal-partijiet estiza il-kundizzjonijiet u modalitajiet taghha ghandhom jigu konsiderati u jkunu validi u veljanti.

Il-Kap 69 ma jipprojbix lill-kerrej jaccetta li l-kera toghla u li kwindi jista' wkoll isir mill-ewwel ftehim dwar il-kera oghla. Tali ftehim huwa legali u vinkolanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info