Referenza: 147/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/11/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
LAFERLA MARY ROSE vs CAMILLERI PAUL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET MINGHAJR IL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET PERMISSIBBLI
Fil-Qosor
Il-kerrej anke minghajr il-kunsens preventiv tas-sid, ma huwiex inibit milli jaghmel dawk il-modifikazzjonijiet necessarji fil-fond b'mod li jkun jista' jkollu godiment ahjar skond il-bzonnijiet tieghu, purke` dawn ikunu ta' entita` zghira, ma jippregudikawx id-drittijiet tal-proprjetarju jew ibiddlu n-natura tal-fond u fl-ahhar tal-lokazzjoni l-fond ikun jista' jitqieghed fl-istat pristinu.

Tista' tghid li l-gurisprudenza taghna, kemm tal-passat, kemm dik aktar recenti, hi konkordi ma' dan id-dottrina. Dottrina li, fil-verita`, ipprovat tiddefinixxi, mhux minghajr utilita`, certi riljievi specjali tal-principju.

Jinsab akkolt ukoll f'bosta sentenzi illi "biex wiehed jara x'modifikazzjonijiet huma legittimi jew le, ghandu jhares lejn ic-cirkostanzi partikolari tal-kaz u, specjalment, ghall-professjoni, arti jew mestier tal-kondutturi, ghall-uzu li ghalih ikun gie mikri l-fond; ghall-kunsens espress jew tacitu tal-lokatur, u anke ghall-epoka li fiha jkunu saru l-modifikazzjonijiet".

Il-kwestjoni, essenzjalment wahda ta' fatt, u li fiha tirrientra wkoll certa relattivita`, hi mhollija ghall-prudenzjali apprezzament tal-gudikant.

Kamra tal-banju, kcina utoilet jistghu jitqiesu tabilhaqq necessarji, u ghalhekk accettabbli ghall-ahjar tgawdija u kumdita` tal-inkwilini. Ix-xoghlijiet mhux biss ma biddlux in-natura tal-fond izda pjuttost abbellewh u rrendewh aktar apprezzabbli bil-benefikati ntrodotti. Xoghlijiet dawn li jistghu wkoll jigu rimossi meta tispicca l-lokazzjoni.

Il-kuntest il-gurisprudenza in effetti iddeterminat il-parametri li fihom l-inkwilin seta' jassigura t-tgawdija tal-fond mikri skond id-destinazzjoni tal-kirja. "Hughalhekk li f'dawn il-parametri l-gurisprudenza tqis li certi xoghlijiet ma jirrikjedux il-kunsens tas-sid".

Biex il-ksur ta' patt kontrattwali f'kuntratt ta' kiri jaghti lok ghax-xoljiment tal-kuntratt, skond il-ligi civili, jew ghall-zgumbrament skond il-ligi specjali, il-ksur irid ikun evidentement ta' xi gravita` apprezzabbli u proporzjonata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni