Reference: 37/1993/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
AGIUS FRANCIS vs AGIUS ROSARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, AZZJONI GHAR-REXISSJONI TA` KUNTRATT
Summary
Wara li fl-art. 1222 tal-Kodici Civili il-ligi stabbiliet il-preskrizzjoni ta' sentejn ghar-rexissjoni ta' kuntratti minhabba nuqqas ta' xi wiehed mir-rekwiziti essenzjali, ghaddiet biex bl-art. 1224applikat il-preskrizzjoni ta' hames snin relattivament ghall-azzjoni ta' rexissjoni fil-kazi l-ohrakollha mhux imsemmijin fiz-zewg artikoli ta' qabel. Din id-dispozizzjoni ghandha tigi kombinata ma' dik tal-art. 1212, li jghid li 'l-ftehim li fih tkun nieqsa xi wahda mill-kondizzjonijiet essenzjali sabiex kuntratt ikun jiswa, jew li l-ligi tiddikjara espressament li hu null, hu suggett ghar-rexissjoni ghalkemm ma tigix pruvata ebda lezjoni'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info