Reference: 715/1993/1

Judgement Details


Date
19/11/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE ANTON
Parties
AQUILINA AV. DR. GODWIN NOE vs ZAMMIT EUCHARIST ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, TALBA MHUX INKLUZA FIC-CITAZZJONI
Summary
L-artikolu 143 tal-Kap. 12 jipprovdi illi:-

'(1) Ir-rikors ghat-thassir tas-sentenza ghandujkun fih riferenza ghat-talba u ghas-sentenza li tkun qieghda tigi appellata flimkien mar-ragunijietdettaljati li ghalihom ikun qieghed isir l-appell u fih ghandu jintalab li dik it-talba tigi milqugha jew michuda.'

Mhux permissibbli li appellant idahhal talba gdida fl-appell tieghu izda ghandu jillimita ruhu ghal dak mitlub fic-citazzjoni.

Tali nuqqas ghalkemm ma jwassalx ghan-nullita` ta` l-appell ifisser li l-appell ma jkunx jista' jigi milqugh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info