Reference: 1357/1999/1

Judgement Details


Date
31/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
CALLEJA PERIT EDWIN PRO ET NOE vs SAID JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, OKKUPAZZJONI TA` FOND WAQT PROCEDURI GUDIZZJARJI - PRESKRIZZJONI, MINN META JIBDA JIDDEKORRI Z-ZMIEN - AZZJONI GHAL KUMPENS KONSEGWENTI GHAL OKKUPAZZJONI BLA TITOLU
Summary
Din kienet kawza ghal kumpens minhabba okkupazzjoni ta' fond bla titolu. Il-konvenut qajjem eccezzjoni tal-preskrizzjoni.

Il-Qorti irriteniet li l-attur ma setghax jitlob kumpens jew jaccetta kera sakemm il-proceduri ta' zgumbrament kienu ghadhom pendenti. Is-sentenza li ordnat l-izgumbrament imbaghad biddlet is-sitwazzjoni totalment. Mid-data tas-sentenza twieldet l-obbligazzjoni tal-konvenut li jikkumpensa lill-attur ghall-okkupazzjoni tal-fondi. Kien wara sentenza finali li l-attur setgha jezercita l-azzjoni ghall-kumpens u konsegwentement il-preskrizzjoni kwinkwennali bdiet tiddekorri mid-data tas-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info