Reference: 1924/1996/1

Judgement Details


Date
25/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
FORMOSA & CAMILLERI LIMITED vs SEA MALTA CO. LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, SURVEY FEES - KUNTRATT, KLAWSOLA TA` EZONERU - REGOLAMENTI TAL-PORT, EZENZJONI MINN RESPONSABILITA`
Summary
Klawsola ta' ezoneru ma tezimix mir-responsabilita` meta jkun hemm vjolazzjoni ta' kuntratt jew dover, u klawsola li hija intiza biex tezonera mid-dolo jew kulpa hija nulla.

Survey fees ghandhom jigu inkluzi mad-danni minhabba li minghajr is-survey fees in-nuqqasijiet/hsarat ma kinux maghrufa. Survey fees ghandhom jithallsu in proporzjon skond id-danni li ghalihom huma responsabbbi.

L-Artiklu 70 tar-Regolamenti tal-Port, 1996 (emendat bl-Avviz Legali Nru. 28/73) li jghid li d-direttur tal-Port jew il-kuntrattur tieghu huma responsabbli biss ghan-numru ta' unit loads, ma johloqx ezenzjoni mir-responsabblita' ghall-hsarat/nuqqasijiet li jistghu jigru lill-oggetti elenkati bhala units. Meta merkanzija hija meqjusa bhala units, bhal fil-kaz tal-vetturi, ma jfissirx li d-diretturtal-Port jew il-kuntrattur tieghu jistghu impunement jirrilaxxjaw vetturi zarmati mill-accessorji lijkunu waslu ma' l-istess vetturi jew bil-hsarat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info