Reference: 1305/1996/1

Judgement Details


Date
24/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
ELMO INSURANCE SERVICES LIMITED ET vs BORG PETER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, VELOCITA`
Summary
Fejn jirrizulta li sewwieq kellu ovvjament id-dritta u fejn jirrizulta li l-incident gara minhabba li l-konvenut hareg minn triq laterali u sekondarja bla ma zamm a proper lookout, l-eccess ta' velocita` da parti tal-main road user - anke jekk pruvat - bhala regola u wahdu ma kienx fattur li jaddebitalu xi kontributorjeta` ghas-sinistru. Dan b'mod partikolari fejn iz-zewg sewwieqa kellhom - jew suppost li kellhom - vizwali ta' xulxin fit-tul. 'Jekk iz-zewg sewwieqa li jkunu mplikati fil-kollizjoni setghu jaraw lil xulxin fi zmien utili, il-fattur ta' velocita` m'ghandu x'jaqsam xejn fil-kawzadeterminanti tal-kollizjoni.

Il-fatt li sewwieq ikun qed isuq karrozza b'velocita` eccedentil-ispeed massimu regolamentari, jekk dan ma jkunx il-kawza determinanti tal-kollizjoni, huwa m'ghandux jinstab responsabbli lanqas fi grad ta' kontributorjeta` purche` l-ispeed tieghu ma jkunx dak lijista' jissejjah 'sfrenat' . Fic-cirkostanzi l-ispeed ta' Vassallo ma kienx il-kawza determinanti tal-kollizjoni izda kienet il-manuvra inkonsulta tal-konvenut li kkawzat l-incident.

Kien ikollu jirrizulta illi tali eccess ta' velocita` kien posittivament ikkontribwixxa ghas-sinistru billi jkun jirrizulta li tali eccess kien ukoll kawza prossima u mmedjata ta' l-incident.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info