Referenza: 84/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/11/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BEZZINA JOSEPH vs SEGUNA FILIPPA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, ELEMENTI MEHTIEGA SABIEX GARAGE JEW REMISSA JIKKWALIFIKAW BHALA HANUT GHALL-FINIJIET TAL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - GARAGE - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - KUNCETT TA` BZONN - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - META JMUT IS-SID FIL-MORI TAL-KAWZA - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - STALLA
Fil-Qosor
Meta f'remissa ma jigi ezercitat l-ebda bejgh jew negozju, u ma tigix ezercitata ebda sengha jew arti, ma jirrendix dik ir-remissa bhala hanut fis-sens tal-ligi tal-kera.

Hu pacifikament akkoltf'gurisprudenza konkordi illi biex wiehed jirriprendi l-pussess ta' garage jew ta' remissa ad uzu privat jehtieg li jipprova l-element tal-bzonn. Bzonn li ghandu iva bhala fatt jirrizulta, li ma jkunx ivvintat jew kapriccuz imma li ma hux mehtieg li jkun relatat ma' xi kriterju partikolari. Infatti ma japplikawx ghal kiri ta' garaxx ghall-uzu domestiku konsiderazzjonijiet ta' hardship u l-paragun bejn it-tbatija tas-sid jekk ma jirriprendix il-pussess tal-fond u dak tal-inkwilin jekk jigi minnu zgumbrat ma jregix f'dawn il-kazijiet.

Bzonn determinat bhala gustifikat mill-Bord ma jigixnullifikat jew rez inattwabbli in vista tal-mewt tar-rikorrenti. Apparti li d-dritt ta' ripreza ottenut bis-sentenza jintiret mill-eredi tar-rikorrenti, fil-kaz de quo gie ukoll pruvat illi dan l-istess bzonn kien necessitat fil-kaz ta' membru tal-familja tar-rikorrent.

Gie osservat illi f'kaz ta' garage jew remissa ghandha tapplika biss l-ewwel parti ta' l-Artikolu 9 (b) tal-Kap 69, cjoe` dik il-parti li tghid: "Jekk sid il-kera ikun irid il-fond (barra minn hanut) ghalih inifsu jew ghall-axxendent jew dixxendent tieghu mid-demm jew bi zwieg, jew ghal huh jew ghall-ohtu".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni