Referenza: 1656/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/10/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
STENCIL PAVE (MALTA) LIMITED vs KUNSILL LOKALI NAXXAR
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PRESKRIZZJONI, AZZJONI TAL-KUNTRATTUR - PRESKRIZZJONI, IZ-ZMIEN RELATTIV JIDDEPENDI FUQ IL-MOD KIF TKUN GIET IMFASSLA L-AZZJONI - PRESKRIZZJONI, KWALUNKWE DUBJU GHANDU JMUR KONTRA L-ECCIPJENT - PRESKRIZZJONI, MA TISTAX TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - PRESKRIZZJONI, ONERU TAL-PROVA - PRESKRIZZJONI, PRESKRIZZJONI TA` TMINTAX-IL XAHAR TAHT L-ARTIKOLU 2148(A) TAL-KODICI CIVILI
Fil-Qosor
Hja regola ewlenija fil-procedura li l-prova li l-azzjoni hija preskritta trid issir minn min iqanqal l-eccezzjoni, u ghalkemm il-parti attrici tista' tressaq provi biex tittanta xxejjen dawk tal-parti mharrka billi tmieri li ghadda z-zmien jew billi ggib 'il quddiem provi li juru li l-preskrizzjonikienet sospiza jew interrotta, il-piz jaqa' principalment fuq min jallega l-preskrizzjoni. Hi l-parti mharrka li trid tipprova li l-parti attrici ghaddhielha z-zmien utli biex tressaq il-kawza, u dan minn zmien minn meta dik il-kawza setghet titressaq;

Nhad ukoll li z-zmien tal-preskrizzjoni jrid jitqies b'riferenza ghall-azzjoni kif imfassla.

Fil-kaz ta' appalt li l-verifika tieghu ssir malli jsir l-ahhar kejl, l-ezercizzju kollu jitqies bhala haga wahda u mhux bhala ghadd ta' hatriet;

Il-preskrizzjoni dwar appalt tapplika ghall-kazijiet fejn persuna twettaq hidma spekulattiva li r-riskju taghha jibqa' fil-persuna li taghmel ix-xoghol sakemm issir il-kunsinna, u ghalhekk biex preskrizzjoni tista' tirnexxi fuq dak l-artikolu jrid jintwera li bejn il-partijiet kienhemm kuntratt ta' appalt, u mhux semplici kuntratt ta' bejgh ta' bicca xoghol;

B'mod partikolari gie stabilit ukoll li, dwar azzjoni fejn persuna tfittex ghall-hlas ta' xoghol li tkun wettqetghal stallazzjoni ta' servizz f'post ma japplikax l-artikolu 2148(a) tal-Kodici Civili, li jirreferi ghall kazijiet ta' xoghol imwettaq bl-imnut.

Minhabba dak li jipprovdi l-artikolu 2111 tal-Kap 16, il-Qorti hija marbuta li tqis biss il-preskrizzjoni specifika mressqa mill-imharrek u ma tistax minn rajha tqis li jezisti terminu preskrittiv iehor (ukoll jekk dan jezisti), ghaliex, jekk isir dan, il-Qorti tkun qeghda tindahal u "tissupplixxi ghall-parti eccipjenti f'materja odjuza li fiha ma tistax tiehu inizzjattiva";

L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni trid tinghata tifsira restrittiva, u ghalhekk jekk ikun jezisti xi dubju dwar l-applikabilita' taz-zmien preskrittiv minn dak lijirrizulta mill-atti, tali dubju ghandu jmur kontra l-eccipjent.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni