Reference: 802/2001/1

Judgement Details


Date
05/11/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
DEPASQUALE ANTON
Parties
DEGUARA CARUANA GATTO MARIA TERESA ET vs XUEREB ANNA MARIA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LIBELL, INTERESS GURIDIKU TA` KONGUNTI, KONSANGWINI U BENEFICJARJI TA` L-EREDITA` TAL-LIBELLAT
Summary
Dak illi jiddisponi l-artikolu 28 tal-Kap 248 (Att dwar l-Istampa) m'humiex applikabbli ghall-provvedimenti tal-artikoli 255 u 256 tal-Kodici Kriminali (htiega ta' kwerela tal-parti offiza ghall-finijiet ta' proceduri kriminali fil-kaz ta' ingurja u libelli). Infatti, l-partijiet tal-artikolu 256tal-Kodici Kriminali illi huma rilevanti ghall-finijiet tal-aggravju in ezami jittrattaw proceduri kriminali ghar-rigward ta' ingurja illi ssir bil-mezz tal-istampa illi, ai termini tal-Kap. 248, jistghu jinbdew "biss bi kwerela tal-parti offiza". L-artikolu 31(1) tal-Kap. 24 jiddisponi hekk:

"L-azzjoni kriminali ghal kull reat taht l-artikoli 11 u 21 jistghu jinbdew biss bi kwerela tal-parti offiza ." (sottolinear ta' dina l-Qorti);

L-artikolu 28 tal-Kap. 248 ma jissemmiex fic-citat artikolu 31 ta' l-imsemmi Kap. 248.Il-legislatur ma inkludiex l-istess artikolu 28 fl-artikolu31 koxjentement u volontarjament, proprju ghaliex l-artikolu 28 tal-Kap. 248 jikkoncerna biss l-azzjoni civili.

L-azzjoni ghar-risarciment tad-danni morali kontemplata mill-artikolu 28 tal-Kap. 248 tispetta biss lill-persuna offiza u ma tispettax lid-dixxendenti taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info