Reference: 897/1996/1

Judgement Details


Date
20/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
CARUANA JEFFREY vs DEBONO GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - KOLLIZJONI, U-TURN - KOLLIZJONI, VELOCITA`
Summary
Ma jistghux jigu dettati regoli fissi ghal meta U-turn hi konsiljabbli jew le. Ghalkemm tista' ssirbla perikolu f'toroq li ma tantx jintuzaw, f'toroq battuti sew mit-traffiku wiehed ghandu juza gradgholi ta' attenzjoni ghax U-turn mhix manuvra li sewwieqa ohra jistennew. Wiehed ghandu jevalwa sewic-cirkostanzi tal-kaz. Fost dawn jidhol ukoll l-angolu u tul possibbli ta' vizwalita` ghad-driverli jkun sejjer jaghmel dik il-manuvra. Hu obbligu ta' kull driver li f'kull hin u kull mument ikunin kontroll tali tal-vettura tieghu li jista' jevita incident, ghax id-dover ta' attenzjoni fuq it-triq hu kostanti u ininterrott. L-obbligu ta' dak li qed jaghmel il-U-turn mhux biss li jibda l-manuvra izda li jikkompletaha b'sikurezza ghalih u ghal haddiehor.

Il-fatt li sewwieq ikun qed isuq karozza b'velocita` eccedenti l-ispeed massimu tar-regolament, jekk dan ma jkunx il-kawza determinanti tal-kollizjoni, huwa m'ghandux jinstab responsabbli lanqas fi grad ta' kontributorjeta` purche` l-ispeed tieghu ma jkunx dak li jista' jissejjah 'sfrenat'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info