Referenza: 5/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/10/2003
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
SPITERI MELCHIOR vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - IMPARZJALITA` TA` ESPERTI
Fil-Qosor
Il-posizzjoni ta' "esperti" li jkunu membri effettivi tal-Korp tal-Pulizija, cioe` li jkunu ghadhomdipendenti direttament mill-Kummissarju tal-Pulizija (mhux, per ezempju, jekk ikunu gew "seconded" ma' xi Dipartiment iehor tal-Gvern b'mod li ma jkunux aktar dipendenti direttament mill-imsemmi Kummissarju) hi llum cara. Dawn il-membri effettivi tal-Korp tal-Pulizija, anke jekk jigu nominati "esperti" fi proceduri gudizzjarji ta' natura penali, jistghu jiddeponu biss dwar risultanzi fattwali li jkunu rriskontraw - del resto bhalma jista' u ghandu jiddeponi kulhadd, inkluzi membri tal-imsemmi Korp - izda ma jistghux jesprimu opinjoni jew opinjonijiet li huma riservati ghall-esperti ossia periti (hlief ghal dawk l-"opinjonijiet" li fil-gurisprudenza penali huma ammessi, eccezzjonalment, ankefil-kaz ta' xhieda mhux esperti, bhal meta, per ezempju, xhud jintalab jghid b'liema velocita` kienet ghaddejja vettura li huwa jkun ra, u dan jew ghax dik l-"opinjoni" ma tkunx tirrikjedi "hila jew sengha specjali" (Art. 650(1), Kap. 9), jew ghax fic-cirkostanzi partikolari tal-kaz il-Qorti tkun sodisfatta mill-"hila jew sengha specjali" tax-xhud - bhal fil-kaz tat-tabib fid-dipartiment ta' l-emergenza ta' sptar - u tkun sodisfatta wkoll li jkun fl-interess tal-amministrazzjoni tal-gustizzja litippermetti lil dak ix-xhud jesprimi dik l-opinjoni). Huwa proprju ghalhekk li ma jistax ikun hemmoggezzjoni ghall-"espert" li semplicement jeleva impronta digitali - l-elevazzjoni u l-preservazzjoni tat-tracci materjali tar-reat hija, wara kollox, parti mid-dover ta' kull membru tal-Korp tal-Pulizija. Differenti hija l-posizzjoni ta' l-espert li jqabbel l-impronti elevati ma' dawk, per ezempju,tal-imputat - dan necessarjament jesprimi opinjoni bbazata fuq "hila jew sengha specjali". Hekk ukoll it-tehid tar-ritratti (haga li llum generalment ma tirrikjedi ebda hila jew sengha specjali) - ir-ritratt semplicement jirregistra dak li jkun qed jara, mil-lenti jew mill-mira, il-persuna li tiehur-ritratt u f'dan is-sens tissostitwixxi deskrizzjoni verbali ta' dak li wiehed ikun ra.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni