Reference: 1723/1998/1

Judgement Details


Date
31/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
ANDREWS BRIAN ET vs BORG ALFRED
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, CAUSA ILLECITA - PRESTANOME
Summary
Hu pacifiku fil-gurisprudenza li 'hija bla effett kwalunkwe obbligazzjoni maghmula fil-kawza illecita u l-kawza hija illecita meta hija pprojibita mill-ligi jew kuntrarju ghall-ghemil xieraq jew ghall-ordni pubbliku u l-konvenzjoni hija kontra l-ordni pubbliku meta hija kontra l-interess generali.Il-kwistjoni tal-legalita jew le tal-konvenzjoni minhabba kawza illecita tista'tigi sollevata mill-Qorti ex officio'. 'Nessun atto, per quanto liberament consentito e, talora ripetuta, e nessun periodo di tempo, per lungo che sia, possono dare efficacia ad un' obbligazione proibita per ragione di ordine pubblico'. Gie ritenut ukoll li l-legislazione ta' natura fiskali hi minnha nnifisha ta' ordnipubbliku in kwantu hu prezunt li saret fl-interess komuni.

Ghalkemm fis-sistema legali taghna nsibu l-kuncett ta' mandatarju prestanome li huwa dak li apparentement jesercita d-drittijiet tal-propretarju mentri fil-realta' mhux hlief il-mandatarju, "Il-mandat ghandu jkollu bhala skop tieghuhaga lecita li min jaghti l-mandat seta' jaghmel huwa nnifsu". Il-mandat ghandu jkollu bhala skop tieghu haga legali, haga li l-mandant seta' jaghmel huwa nnifsu. Altrimenti l-mandat ikun bazat fuqkawza illecita, u allura l-mandanti ma jkollu ebda azzjoni kontra l-mandant.

Meta kuntratt ikun vizzjat b'kawza illecita, il-Qorti ma tkun tista' taghtih ebda effett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info