Reference: 1849/1999/1

Judgement Details


Date
13/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
GRECH MICHAEL vs WOOLSEY MALCOLM ROBERT
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, KIF GHANDU JSIR SORPASS - KOLLIZJONI, SORPASS F` INKROCJU TAT-TOROQ - KOLLIZJONI, VELOCITA`
Summary
Regola importantissima ghas-sorpass hi li dan ghandu jsir b'sikurezza. Fil-Kodici dwar it-Traffiku fit-Triq, insibu r-rakkomandazzjoni Numru 71 " Never overtake unless you are SURE that you can do sowithout danger to yourself or others."

Il-kwistjoni ta-"overtaking" tista tiehu aspett ferm specjali fic-cirkostanzi partikolari tal-lokalita' (Ara Sec 74 tal-Kodici dwar it-Traffiku). Fosthomhemm li m'ghandux isir sorpass fejn hemm junction, bhala ma kien hemm fejn gara l-incident.

L-attur ghalhekk kellu obbliga gravi, u ried ikollu grad akbar ta' attenzjoni meta jaghmel is-sorpass minhabba l-potenzjalita' ta' emergenza subitanea ta' nies jew vetturi hu u jittraversa l-junctionfejn gara l-incident.

Rigward il-principji rikonoxxuti fil-gurisprudenza "in civilibus" rigward l-effett ta' velocita' ecessiv tal-'main road user' fuq id-determinazzzjoni tar-responsabilita'tas-sinistru, gie kostantement ritenut illi waqt li l-velocita' eccessiv ghal dik regolamnetari, jekk tirrizulta pruvata, tesponi lid-driver ghall-proceduri kriminali kontra tieghu ghall-vjolazzjoni tar-regolamenti tas-sewqan appositi; tali velocita' eccessiva fiha infisha ma tistax titqies a prioribhala fattur determinanti ghar-responsabilita' ghall-incident jew kontributorju ghalih. Irid jigi stabbilit sodisfacentement illi l-velocita' eccessiva kienet l-element determinanti li pprovoka l-incident u li tista' titqies bhala l-kawza prossima tal-akkadut, jew li jkun kkontribwixxa b'mod relevanti ghall-aggravament tad-danni kagjonati mill-istess sinistru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info