Reference: 1110/1994/1

Judgement Details


Date
29/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
AGIUS GUZEPPI ET vs FENECH TARCISIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, PRINCIPJU TA` DEPENDENCY - DANNI, TNAQQIS GHAL LUMP SUM PAYMENT - HTIJA TAL-KONVENUT GHAL DEWMIEN
Summary
Hemm differenza bejn dak li ghandu jinghata lill-armla u t-tfal tal-mejjet, ghal dak li jigi likwidat favur il-genituri tieghu u hutu. Din id-differenza necessarjament tirrifletti l-grad tad-dipendenza fuq l-introitu generat mid-decuius ta' parti u ta' ohra ghall-ghejxien taghha. Pero` jigi rilevatli l-ligi taghna, kif inhi llum, (ara Artikoli 1045 u 1046 tal-Kap 16) ma titkellem xejn fuq "dependancy" ghal fini tal-komputazzjoni tad-danni u kienu biss il-qrati li, b'sens ta' gustizzja u ekwita`, introducew dan l-aspett innovattiv fis-sistema guridika taghna.

Il-Kodici Civili taghna jimponi obbligu ta' manteniment fuq persuna sew versu l-genituri kemm versu l-ahwa u ghalhekk ma jistaxjinghad li l-element tad-"dependancy" huwa nieqes.

Kwalunkwe kambjament fil-percentagg li jitnaqqas minhabba l-"lump sum payment" ghandu jirrifletti xi htija tad-danneggant meta jikkawza dewmien eccessiv u mhux gustifikat fil-proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info