Reference: 45/2002

Judgement Details


Date
27/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
MANGION ANDREW vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TAL-IZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP, DEROGA GHALL-LIMITAZZJONIJIET FL-GHOLI - ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP, EFFETT TA` L-ATT XXI TAL-2001 FUQ POLICIES EZISTENTI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET BAZATI FUQ COMMITMENT TA` LOKALITA`
Summary
L-Art 33(1) tal-Att dwar l-Ippjanar ta` l-Izvilupp jipprovdi li:

"33 (1) Biex l-Awtorita' tiddeciedi dwar applikazzjoni li ssirilha -

ghandha tapplika dan li gej :

(i) il-pjanijiet ta' zvilupp, inkluz il-limitazzjonijiet dwar gholi kif murija fl-Iskemi dwar Provvedimenti Temporanji jew fil-pjani lokali, sakemm dik il-limitazzjoni ma tkunx tista' tinbidel billi tigi applikatapolicy ta' ppjanar li jkollha x'taqsam specifikatament ma' l-gholi massimu ta' bini li jista' jigi permess f'sit, liema policy ghandha tiehu in konsiderazzjoni kemm is-site coverage kif ukoll il-volumtal-bini li jista' jkun permess f'sit,..."

Dan l-Artikolu jippermetti li ssir deroga ghall-height limitations kemm-il darba tali deroga temana minn xi policy ta' l-ippjanar.

L-artikolu29A, 29B u 29C bl-ebda mod ma hassru, rrevokaw u/jew illimitaw il-policies addottati qabel il-hrug ta' l-Att XXI tal-2001 imma stabbilew procedura ta' kif jigu decizi policies wara l-hrug ta' dan l-Att.

Ghalhekk policies bhall-policy PLP 10 (Guidelines on interim review of building height pending local plan completion) baqghu japplikaw anki wara tali emenda.

Il-Bord ta' l-Appell dwarl-Ippjanar huwa fl-obbligu li jidhol fi kwistjonijiet ta' commitment sabiex jigi determinat jekk hemmx lok sabiex issir deroga mill-height limitations.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info