Referenza: 17/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
CALLEJA HARRY ET vs L-AWTORITA` TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, APPELL LI JSIR FUORI TERMINE - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, HLAS TA` DRITTIJIET DI PER SE MA JAMMONTAX GHAL APPELL - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, META PERSUNA TIGI ZVIJATA MILL-AWTORITA` TA` L-IPPJANAR FIL-PROCEDURA TA` APPELL - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, NUQQAS TA` INDIKAZZJONI TA` TERMINU TA` L-APPELL FUQ AVVIZ TA` TWETTIEQ - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, REKWIZITI ESSENZJALI TA` APPELL
Fil-Qosor
It-talba jew l-applikazzjoni ghall-appell quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar hija distintau differenti mill-hlas tad-dritt xieraq ta' l-appell mehtieg u stipulat skond id-dispozizzjonijietta' l-istess regolamenti 3 (a) u 5 ta' l-istess Avviz Legali 7 tal-1973, u dan johrog car meta l-istess regolament 3 jitkellem kemm dwar l-'applikazzjoni jew talba', kif ukoll dwar 'd-dritt xieraq', tant li t-talba u d-dritt huma trattati separatament minn xulxin u huma kkonsidrati bhala atti kompletament differenti.

Minn dan johrog car li dak li jikkostitwixxi l-prezentata ta' l-appell quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar hija l-applikazzjoni proprja li ssir mill-prospettiv appellant ghall-istess tribunal u huwa necessarju ad validitatem li tali talba ta' l-appell tigi akkumpanjata bil-hlas, u b'hekk ma hemm l-ebda dubju fil-ligi li dak li jikkostitwixxi appell huwa mhux ir-ricevuta tal-hlas tad-dritt dovut ghall-tali appell izda t-talba innifisha.

Persuna li thosshaaggravata minn Avviz ta' twettieq ghandha d-dritt li tappella. Din il-kelma "tappella" ghandha tittiehed fis-sens litterali taghha cioe' li jigi pprezentat l-appell fejn persuna tesponi l-aggravji taghha u b'hekk is-sens taghha m'ghandux jiggebbed. Illi li kieku kellu jsir mod iehor ikun ifisser lil-individwu li jhossu aggravat jista' jhallas sabiex isir l-appell fit-terminu mbaghad jipprezental-appell meta jrid u jkun komdu u b'hekk ikun jista' jtawwal il-process kemm irid.

It-TieletSkeda tal-Kap 356 dwar procedimenti quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar fejn artikolu 2 tal-istess jaghmilha wkoll cara x'ikun irid ikun fiha l-applikazzjoni ta' l-appell anke fl-isfond ta' l-appelli lill-istess Bord ta' l-Appell skond id-dispozizzjonijiet tal-artikolu 15 (1) tal-Kap 356 fejn jinghad li l-applikazzjoni "ghandu jkun fiha r-ragunijiet ta' l-appell u t-talba ta' l-appellant." u hawn jidher car ukoll li l-applikazzjoni jew talba ghall appell hija kkonsidrata ghal kollox ben distinta u differenti mill-kwistjoni ta' hlas li hija trattata biss fir-regolament numru 11 ta' l-istess Skeda.

Il-fatt li avviz ta` twettieq ma jkunx jindika t-terminu ta` l-appell ma jfissirx li tali terminu ma jibqax aktar applikabbli u dan billi l-istess terminu johrog mil-Ligi u ghalhekk tapplika l-massima antika ignorantia legis neminem excusat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni