Reference: 26/2002

Judgement Details


Date
27/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
ZAMMIT MARIO vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PJAN TA` STRUTTURA, EXPLANATORY MEMORANDUM GHANDU SAHHA TA` LIGI - POLICY AND DESIGN GUIDANCE 2000, GHANDHA SAHHA TA` LIGI
Summary
Il-Pjan ta' Struttura jifforma parti mis-subsidiary legislation. Dwar in-natura tal-"Explanatory Memorandum" ghall-Pjan ta' Struttura l-Bord stabbilixxa li dan huwa strument li jorbot legalment.

Il-Policy and Design Guidance 2000 taqa' fil-kategorija ta' 'pjanijiet u policies approvati' skond l-artikolu 5(1) ta' l-Att dwar l-Izvilupp ta' l-Ippjanar. Fil-fatt il-ligi, permezz ta' din id-dispozizzjoni, taghti lill-Awtorita' ta' Malta dwar l-Ambjenti u l-Ippjanar is-setgha sabiex tifformula tali dokumenti:

"(2) Ghal dan il-ghan, u bla hsara ghad-dispozizzjonijiet ta' dan l- Att, l-Awtorita' tkun responsabbli ghal :

a) it-thejjija tal-pjanijiet ta' l-izvilupp u policies ta' ppjanar inkluza kull haga ohra ancillari jew incidentali ghalihom jew li twassal ghalihom, u l-aggornar taghhom wara li dawn jigu approvati skond dan l-Att;"

Kemm l-"Explanatory Memorandum"ghall-Pjan ta' Struttura kif ukoll il-"Policy and Design Guidance - Farmhouses and Agricultural Buildings" ghandhom forza ta' ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info