Referenza: 2213/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/09/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
TAX FREE SERVICES LTD vs ATLAS INSURANCE AGENCY LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNTRATT, KLAWSOLA LI TISPECIFIKA PERIJODU TA` DEKADENZA
Fil-Qosor
Dwar in-natura legali u s-siwi ta' klawsoli b'kundizzjonijiet ta' zmien ghat-tressiq u l-ipprocessarta' talba ghall-kumpens huwa mizmum mill-awturi li klawsoli ta' din l-ghamla jorbtu lill-partijiet,b'mod partikolari fejn dawn il-kundizzjonijiet ikunu preordinati ghas-siwi tal-polza ("precedent tothe validity of the policy"). Kemm hu hekk, huwa accettat li "If such a condition is clear, and isprecedent to the insurer's liability, a failure to comply, however inadvertent or excusable, will entitle the insurer to avoid liability". Izda, minhabba li l-assikurat jista' jhabbat wiccu ma' effetti drastici minhabba klawsoli bhal dawn, tezisti fehma li, jekk il-ligi hekk tippermetti, il-Qortijista' jkollha s-setgha li tehles assikurat bona fide mir-rabta ta' klawsola bhal dik, jew li klawsola bhal dik tghodd biss jekk kemm-il darba l-assikuratur isehhlu juri li garrab pregudizzju minhabba d-dewmien tal-assikurat li jressaq it-talba tieghu;

Ladarba tali klawsoli jikkostitwixxu dekadenza tal-jedd tal-assikurat taht il-polza, tali klawsoli ghandhom jinghataw tifsira dejqa u litterali u m'ghandhomx jitwessghu aktar mill-mehtieg fl-applikazzjoni taghhom;

Il-piz tal-provali l-assikurat ikun tilef il-beneficcju li jressaq talba taht polza jaqa' fuq l-assikuratur, sakemmil-polza innifisha ma tkunx tefghet dak il-piz fuq l-assikurat;

Fil-qrati taghna, s'issa, jidher li rebhet il-linja ta' interpretazzjoni stretta ta' klawsoli bhal dawn li wasslet biex in-nuqqas ta' harsien kif imiss min-naha tal-assikurat tat-termini stabiliti fil-polza jgib mieghu t-telfien ta' kull beneficcju li l-assikurat jista' jippretendi taht il-polza. Ir-ragunament wara dawn id-decizjonijiet jidher li kien marbut mal-obbligu li l-assikurat isegwi b'ghaqal u bl-oghla bona fede l-pretensjonijiet tieghu taht il-polza;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni