Reference: 958/2001/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BONANNO PATRICK ET vs BATEMAN NICHOLAS JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, OGGETT SECOND HAND - CITAZZJONI, NECESSITA` TA` DIKJARAZZJONI GHAX-XOLJIMENT TA` KUNTRATT META JINTALAB IR-RADD TAL-PREZZ IMHALLAS FUQ L-ISTESS
Summary
Meta l-oggett vendut ikun 'second hand' huwa pacifiku illi "fin-nuqqas ta' provi sufficjenti jekk l-oggett kienx tajjeb jew le fil-mument tal-konsenja wiehed ghandu jimxi fuq dak li jkun verosimilment fl-intenzjoni tal-partijiet fil-mument tal-ftehim; u hu ghalhekk gust u logiku li jinghad li, metal-oggett gie kwalifikat bhala "tajjeb", dik il-kelma fl-intendiment tal-kontraenti, u skond il-logika guridika, kellha u ghandha tiftiehem fis-sens li l-oggett kellu jkun tajjeb "sa fejn jista' jkuntajjeb oggett sekonda man bil-prezz li jkun inxtara. Il-kelma 'sekonda man' hi decizament kontrapposta ghall-kelma 'gdid' ghal dak li hu uzu tal-oggett.

Jinsab affermat illi "x-xerrej li jrid ir-restituzzjoni tal-prezz ghal kwalsiasi raguni ghandu dejjem jitlob ir-rizoluzzjoni tal-bejgh ghaliex ir-restituzzjoni tal-prezz hi konsegwenza tar-rizoluzzjoni tal-bejgh".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info