Reference: 855/2002/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CIANTAR ALEXANDER vs HOTELS ADMINISTRATION LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, AZZJONI TA` SEFTURI JEW PERSUNI OHRA MHALLSIN BIX-XAHAR, TA` L-ARTIGJANI JEW TAL-HADDIEMA BIL-GURNATA - PRESKRIZZJONI, KONTINWITA` TA` SOMMINISTRAZZJONIJIET JEW SERVIZZI
Summary
L-artikolu 2147(c) tal-Kodici Civili jipprovdi testwalment illi "l-azzjonijiet tas-sefturi jew persuni ohra imhallsin bix-xahar, ta' l-artigjani jew tal-haddiema bil-gurnata ghall-hlas tal-granet tal-pagi, tas-salarji, jew tal-fornituri li jkollhom jiehdu", huwa preskrivibbli bl-eghluq ta' sena.

Din il-preskrizzjoni, fin-nuqqas ta' interruzzjoni taghha, xorta wahda tolqot l-azzjoni ghas-sommistrazzjonijiet jew servizzi ghaz-zmien preskrizzjonali, u dan minkejja l-kontinwita` taghhom, ghaxkull servizz, xoghol jew somministrazzjoni tifforma kreditu ghaliha. B'mod partikolari, imbaghad,in kwantu si tratta ukoll minn talba ghall-hlas ta' salarju - u dritt ta' hlas ta' 'overtime' jirrientra f'din il-lokuzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info