Reference: 652/1997/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ELMO INSURANCE SERVICES LIMITED ET vs BONNICI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, APPELL MIS-SENTENZI TAL-QORTI TAL-MAGISTRATI FEJN IL-VALUR MA JISKORRIX IL-MITEJN LIRA
Summary
L-Artikolu 228 (2) tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili jiddisponi illi "ma hemmx appellmis-sentenzi tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) jew tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala qorti ta'l-ewwel grad fil-kompetenza taghha nferjuri, meta l-valur tal-pretensjoni, stabbilit jew li jista' jigi stabbilit skond l-artikoli 748 u 761, ma jkunx jiskorri mitejn lira, u l-kwestjoni fil-kawza matkunx dwar punt ta' ligi maqtugh fis-sentenza .."

Din hi kwistjoni li l-Qorti ta' l-Appell stess ghandha tissolleva 'ex ufficio' billi si tratta minn kwestjoni ta' ordni pubbliku li l-gudikanthu obbligat li jirrileva.

L-appell ghalhekk irid ikun dwar punt ta' ligi diskuss u deciz fis-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info