Referenza: 566/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
XUEREB MARIA ET vs TBS SERVICES LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, OBBLIGU TAD-DANNEGGJAT LI JIMMINIMIZZA D-DANNI - DANNI, RESPONSABILITA` TA` SID TA` FOND GHAL HSARAT F`FOND ADJACENTI - DANNI, RESPONSABILITA` TA` SID TA` FOND GHAL XOGHOLIJIET MWETTQA FIL-FOND TIEGHU - DANNI, SKOP TA` AZZJONI GHAR-RIZARCIMENT TA`
Fil-Qosor
Sid ta' fond ma jistax jezimi lilu nnifsu mir-responsabilita` ghad-danni kagunati lill-gar tieghu kemm-il darba ghal tali danni jkun responsabbli kuntratttur imqabbad minnu.

Issa hu veru li d-danneggjat ghandu d-dmir li jaghmel dak kollu ragjonevoli biex inaqqas il-hsara u jimmitiga t-telf lijkun garrab bhala konsegwenza ta' l-att illecitu ta' min ikkaguna l-hsara. Il-kwestjoni ta' x'inhuragjonevoli li jaghmel id-danneggjat biex itaffi l-hsara hi, pero`, kwestjoni ta' fatt li trid tigikonsiderata fic-cirkostanzi ta' kull kaz partikolari. L-oneru tal-prova f'dan ir-rigward specifikujaqa' fuq il-konvenut.

Inoltre, irid jigi sottolinejat ukoll illi ma tezisti l-ebda regola daqstant assoluta jew inflessibbli illi biex il-kondotta tad-danneggjat titqies ragjonevoli dan ghandu bilfors u dejjem jikkonsentixxi jew jippermetti lid-danneggjant isewwielu d-danni, inkella, jekk ma jaghmilx dan, jitlef id-dritt tieghu ghar-rizarciment tal-istess danni.

Jibqa' fuq kollox il-principju generali regolanti materji ta' rizarciment ta' danni li d-danneggjat ghandu dritt jikkonsegwixxi rizarciment li jirrientegra l-patrimonju tieghu minn kull konsegwenza ekonomika tal-event dannuz. Li jfisser li dan l-istess rizarciment jista' jikkonsisti f'somma li tekwipara l-valur ta' l-utilitjiet mitlufa. F'dan il-kaz il-Qorti thoss li dan ir-rizarciment ghandu jkun konfigurabbli fis-somma iffissata mill-assikurazzjoni tas-socjeta` konvenuta billi, kif fuq manifest, hi din is-somma li l-istess atturi appellati kienu accettaw li jircievu u li dwarha interpellaw ufficjalment lis-socjeta` konvenuta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni