Reference: 53/2000/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FENECH GEMMA vs BUGEJA JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET, ELEMENTI NECESSARJI GHAL RINUNZJA TA` - DRITTIJIET, RINUNZJA F`KAZ TA` INERZJA - KUNTRATT, VARJAZZJONI UNILATERALI - LOKAZZJONI, ACCETTAZZJONI TA` KERA MHUX NECESSARJAMENT TIMPLIKA AKKWIEXXENZA JEW APPROVAZZJONI
Summary
Ghalkemm il-partijiet jistghu ivarjaw bi qbil il-kondizzjonijiet lokatizzji, ix-xjenza jew il-pacenzja tal-lokatur ma ghandhomx jigu ekwiparati ghal xi ratifika, adezjoni jew accettazzjoni divers tal-hlas minn kif stipulat fl-iskrittura ta' ftehim.

Ir-rinunzji huma 'di stretto diritto' u ghandhom jirrizultaw minn fatti assolutament inkonciljabbli mal-konservazzjoni tad-dritt u li juru l-volonta` preciza tar-rinunzjant.

Ir-ricezzjoni tal-hlas tardiv tal-kera ma ggibx bhala konsegwenza r-rinunzja ghall-proponiment tal-azzjoni tar-rizoluzzjoni tal-ftehim. Il-hlas tal-kera huwa fost l-iprem obbligi tal-kerrej, kif preskritt fl-Artikolu 1554 (b), u allura jekk is-sid jircievi l-hlas huwa ma jigix li b'daqshekk irrinunzja ghad-drittijiet l-ohra tieghu, fosthom id-dritt li jitlobir-rizoluzzjoni minhabba l-fatt tal-inadempjenza da parte tal-kerrej tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info