Reference: 23/1999/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SPITERI JOHN ET vs SPITERI STEPHANIE PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA - TISTA` TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE MATERIAE - KOMPETENZA, DIPENDENTI FUQ L-ATT PROMOTUR TAL-KAWZA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI
Summary
Ma hemmx dubju illi skond gurisprudenza affermata l-inkompetenza hi sollevabbli 'ex officio' meta ghar-raguni ta' materja l-kawza ma tkunx ta' kompetenza tat-tribunal adit. Dan ghar-raguni illi l-kompetenza ratione materia hi ta' ordni pubbliku.

Issa huwa minnu illi hu l-att promotur kif intavolat, it-talbiet u l-premessi taghhom li jifformaw il-parametri li fihom it-tribunal kellu jezercita l-gudizzju tieghu u li allura jiddeterminaw il-kompetenza tieghu.

Azzjoni ghal zgumbramentbazata fuq in-nuqqas ta' titolu tal-konvenut ma tistax tigi proposta quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera.

Fil-parametri stretti tal-funzjonijiet lilu affidati bil-Kap 69 il-Bord ghandu biss il-kompetenza li jirregola l-kwestjonijiet insorti bejn il-lokatur u l-kerrej fiz-zmien tar-rilokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info