Reference: 1708/1998/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BUGEJA GERALD vs GATTT DAVID
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, NEGLIGENZA M`HI QATT GUSTIFIKABBLI - DANNI, RABTA TA` KAWZA U EFFETT BEJN IL-FATT L-KOLPUZ U D-DANNU SOFFERT - DANNI, RES IPSA LOQUITUR - KOLLIZJONI, NEGLIGENZA TA` PERSUNA MA TIGGUSTIFIKAX IN-NEGLIGENZA TA` HADDIEHOR - KOLLIZJONI, RES IPSA LOQUITUR
Summary
Huwa principju ben akkolt fil-gurisprudenza taghna illi "min ifittex ghad-danni jrid jipprova mhux biss l-att jew ommissjoni kolpuza izda li dak l-istess att jew ommissjoni ghandhom konnessjoni ta' kawza u effett mad-danni sofferti".

B'danakollu, jezistu sitwazzjonijiet fejn il-fatti dannuzijuru l-impronta tal-htija. B'mod li min ikun ipprova dawk il-fatti ghandu jinftiehem li pprova ankel-htija, u allura jkun dmir ta' min ikun kagun ta' dawk il-fatti li jipprova li hu ma kellux htijafilli ssuccieda.

L-ebda negligenza ma tista' titqies gustifikabbli tant li hu pacifikament akkolt ukoll illi "n-negligenza ta' road user wiehed ma tiggustifikax in-negligenza ta' road user iehor jekk dan seta' jevita l-konsegwenzi ta' dik in-negligenza, u kolpozament ma evitahomx".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info