Referenza: 155/2003

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/10/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GALEA DEBONO JOSEPH
Partijiet
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA JEREMY JAMES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PIENA, DIMINISHED RESPONSIBILITY - PIENA, MITIGAZZJONI TA` - PROVA, PRODUZZJONI TA` PROVI GODDA FL-ISTADJU TA` L-APPELL
Fil-Qosor
L-artikolu 424 tal-Kodici Kriminali jiddisponi li :-

"Quddiem il-Qorti superjuri ma jistghuxjingiebu xhieda godda, hlief -

a) jekk jigi pruvat bil-gurament jew b'mezzi ohra li l-parti li toffri x-xhieda godda ma kienetx taf bihom, jew ma setghatx, bil-mezzi li taghti l-ligi, iggibhomquddiem il-Qorti inferjuri;

b) jekk il-prova tkun giet offerta quddiem il-qorti inferjuri, udin il-Qorti, bla ma kien imissha, cahdet din il-prova."

Din id-dispozizzjoni giet fil-gurisprudenza taghna nterpretata li tipprojbixxi l-produzzjoni mhux biss ta' xhieda godda izda ta' provi,cioe' anki dokumenti, godda. Dan ghar-raguni, gusta fil-fehma ta' din il-Qorti, li f' dan l-istadjuta' l-appell dak li ghandu jigi ezaminat huwa biss jekk l-ewwel gudikant iddecidiex tajjeb jew hazinfuq il-provi li kellu quddiemu.

F'kaz ta' appelli dwar il-piena l-principju regolatur hu limhux normali li tigi disturbata d-diskrezzjoni ta' l-Ewwel Qorti jekk il-piena nflitta tkun tidholfil-parametri tal-ligi u ma jkun hemm xejn x'jindika li kellha tkun inqas minn dak li tkun fil-fatt.

L-ammissjoni bikrija mhux bil-fors jew dejjem, jew b' xi forma ta' dritt jew awtomatikament, tissarraf f' riduzzjoni fil-piena.

Skond il-ligi taghna, s-"semi responsibility" mhix accettata bhala wahda mid-difizi kontra akkuza kriminali.

L-artikolu 21 tal-Kap.9 jiddisponi li :-

"..il-Qorti tista' ghal ragunijiet specjali u straordinarji li ghandhom jissemmew bir-reqqakollha fis-sentenza, taghti dik il-piena izghar li, fid-diskrezzjoni taghha, tkun tixraq ghad illijkun hemm stabilit l-inqas piena fl-artikolu li jsemmi dak ir-reat .."

Mela din hi fakolta' diskrezzjonali li tinghata lill-Qorti w mhux xi dritt tal-appellant li jibbenefika mill-applikazzjonitaghha w konsegwentement l-Ewwel Qorti kellha kull dritt li fic-cirkostanzi ma tezercitax din id-diskrezzjoni fil-konfront tal-appellant odjern, specjalment fid-dawl tal-kondotta refrattarja tieghu li ghaliha saret riferenza fis-sentenza appellata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni