Reference: 866/1991/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
MALLIA MARIO ET NOE vs BEZZINA WETTINGER FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMGHAX, HLAS AKKONT - IMGHAX, OBBLIGAZZJONIJIET KUMMERCJALI - OBBLIGAZZJONIJIET KUMMERCJALI, DEKORRENZA TA` IMGHAX
Summary
L-artikolu 1141 tal-Kodici Civili jipprovdi li jekk l-obbligazzjoni tkun ta' xorta kummercjali jew jekk il-ligi tkun tiddisponi li l-imghaxijiet ghandhom jibdew ighaddu ipso jure, l-imghaxijiet ghandhom ighaddu minn dak inhar li l-obbligazzjoni kellha tigi esegwita." F'kull kaz iehor, l-imghaxijietghandhom ighaddu minn dak inhar illi ssir sejha ghall-hlas b'att gudizzjarju, ghalkemm fil-ftehim ikun gie stabbilit zmien ghall-esekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni.

Ghalhekk meta tintlaqa' talba ghall-hlas ta' imghax kummercjali s-sentenza relattiva ghandha takkorda l-imghax fis-sens premess u mhux mid-data tas-sentenza.

Pagament maghmul minnu fil-mori tal-proceduri quddiem l-qorti ta'l-ewwel grad, ma ghandu x'jaqsam xejn mal-kwistjoni ta' meta kellhom jibdew jiddekorru l-imghaxijietfuq il-kapital.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info