Reference: 754/1992/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
VELLA JOSETTE vs VELLA SEBASTIAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANTENIMENT, RIFUZJONI TA`
Summary
Hija regola generali tad-dritt civili li l-alimenti jinghataw biex ikunu effettivament ikkonsmati mill-kreditur taghhom ghall-ghajxien u s-sopravivenza attwali u ta' l-istess kreditur u ghalhekk ma jistghux jintalbu lura. Dan il-principju japplika wkoll fil-kaz ta' l-alimenti derivanti miz-zwieg.

L-Artikolu 22 tal-Kodici Civili (Kap. 16) jaqra hekk:

"22. (1) Min ikun ta l-manteniment m'ghandux jedd jitlob ir-radd ta' dak il-manteniment li jkun ta wara li tkun spiccat ir-raguni li ghaliha kien obbligat ghall-manteniment."

"(2) Ma tistax lanqas il-persuna li lilha kellujinghata l-manteniment titlob minghand id-debitur li jkun sar jista' jaghti dak il-manteniment, is-somma tal-manteniment ghaz-zmien li fih l-istess debitur ma kienx tah minhabba nuqqas ta' mezzi."
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info