Reference: 235/1999/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MERCIECA RAYMOND vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET TAL-BORD IRIDU JKUNU BEN MOTIVATI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, META L-BORD JINJORA GHAL KOLLOX KWISTJONIJIET TA` DRITT SOLLEVATI MILL-PARTIJIET - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT
Summary
Hawnhekk l-Awtorita` ta' l-Ippjanar hassret premess mahrug mill-PAPB bil-hrug ta' permess iehor b'kondizzjonijiet aktar oneruzi. Inhareg avviz ta' twettieq fil-konfront ta' l-appellant fuq il-bazi ta'non-konformita` ma dan it-tieni permess. L-appellent qajjem il-kwistjoni tal-validita` o meno tat-thassir ta' l-ewwel permess bil-hrug ta' permess iehor, izda l-Bord ma kkunsidrax dan il-fattur.

Il-Qorti ta' l-Appell hassret id-decizjoni tal-Bord peress li kien naqas milli jikkonsidera kwistjoni legali mqajjma mill-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info