Referenza: 1420/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
BUHAGIAR JOSEPH ET vs BUHAGIAR EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO SPOLII, MA TISTAX TIGI PROMOSSA FLIMKIEN MA` AZZJONI PETITORJA - ACTIO SPOLII, MA TISTAX TIGI PROMOSSA FLIMKIEN MA` L-ACTIO MANUTENSIONIS - ACTIO SPOLII, MINN META JIBDA JIDDEKORRI L-PERIJODU TA` DEKADENZA TA` XAHAREJN - AZZJONI, NATURA U INDOLI GHANDHOM JIGU DEZUNTI MIT-TERMINI TAL-ATT LI BIH JINBDEW IL-PROCEDURI - CITAZZJONI, MA TISTAX TIKKONTJENI AZZJONI POSSESSORJA U AZZJONI PETITORJA FLIMKIEN - CITAZZJONI, TIFSIRA CARA U SEWWA TAL-OGGETT U R-RAGUNI TAT-TALBA - CITAZZJONI, TISTA` TIKKONTJENI AZZJONI POSSESSORJA U AZZJONI PETITORJA FLIMKIEN
Fil-Qosor
Il-ligi tal-procedura hija cara bizzejjed fis-sens li kawza ta' spoll privileggjat trid issir fi zmien xahrejn minn meta jkun gie kommess l-ispoll u mhux minn meta dan jigi skopert mill-attur.

It-terminu ta' xahrejn jibda jiddekorri mid-data minn mindu l-attur ikun attwalment u fizikament giespoljat mill-pussess tieghu mhux "a die scientiae".

Huwa minnu li kien hemm kawzi ta' spollfejn il-Qrati estendew il-parametri tal-kawza lil hinn minn wahda ta' spoll privileggjat, imma dan sar biss fejn ic-citazzjoni tkun saret u giet ifformulata b'mod li ma kienx sufficjentement car jekkfil-fatt l-azzjoni kienitx dik ta' spoll privileggjat jew wahda ta' manutenzjoni. Imma f'kazi simili, wiehed irid joqghod attent biex ma tinholoqx ingustizzja mal-parti konvenuta. Jekk, fi kliem iehor, tkun ser titwessa' n-natura ta' l-azzjoni, il-partijiet ghandhom ikun pjenament edotti minn talitwessigh.

hu principju generali li n-natura u l-indoli ta' l-azzjoni ghandhom jigu dezunti mit-terminu ta' l-att li bih jinbdew il-proceduri, u dan hu veru partikolarment f'materja ta' azzjonipossessorja. Pero`, jista' jaghti l-kaz illi mit-termini tac-citazzjoni ma jkunx jista' finalmentjinghad malajr liema hi l-azzjoni verament intentata mill-attur, u jista' jkun ukoll li dan ikun sardeliberatament, bil-hsieb li b'dan il-mod l-attur jigi li qed jezercita l-azzjoni ta' manutenzjoniu dik ta' reintegrazzjoni flimkien.

Imma dan ma hux permess, ghax dawn iz-zewg azzjonijiet ghad li ghandhom hafna punti ta' kuntatt bejniethom, huma assolutament distinti fin-natura u l-iskop taghhom, u huma mmexxijin minn regoli ta' procedura diversi. Dawn iz-zewg azzjonijiet ma jistghux jigu ezercitati konfuzament u flimkien b'domanda wahda. Dan hu kuntrarju, mhux biss ghall-principji kif imfissra, izda wkoll ghad-dispost espress tal-ligi tal-Procedura li jezigi li c-citazzjoni ghandujkun fiha mfisser car u sewwa l-oggett u r-raguni tat-talba.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni