Reference: 89/1999/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
FARRUGIA PAUL ET vs CISCALDI CARMELA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, NON USO - AGIR TA` TERZI - LOKAZZJONI, NON USO - ELEMENTI TA`
Summary
Il-Qrati taghna rritenew li l-inkwilin li ma jghamlix uzu mil-fond mikri lilu ma jkunx qed juzah skont id-destinazzjoni tieghu. Dan in-non-uso jammonta ghall-bdil fid-destinazzjoni tal-istess fond. F'dan ir-rigward ma hemmx kriterji fissi u ghalhekk kull kaz ghandu jigi deciz skont ic-cirkostanzi partikolari tieghu.

Sabiex in-non-uso ta' fond mikri jekkwivali ghal bdil fid-destinazzjoni tal-fond hu necessarju li jkun hemm it-trapass ta' certu ammont ta' zmien u dana skont ic-cirkostanzital-kaz u hemm bzonn ukoll li dan in-non-uso jkun volontarju u ma jkunx hemm ragunijiet validi ghalal-fond inzamm mghaluq, inattivat jew ma jintuzax. Dan in-non-uso ghandu dejjem jkun riferit ghall-intimati cioe' ghall-inkwilin kontra minn qed issir il-kawza. In-non-uso ma'ghandux jkun referit la ghas-sidien u lanqas ghat-terzi sub-inkwilini. Ghalhekk hu biss importanti l-agir tal-intimati u mhuxta' haddiehor. Semmai t-terzi sub-inkwilini jidhlu biss peress li kien hemm zmien li l-fond kien detenut u kien fil-pussess taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info