Reference: 1809/2000/1

Judgement Details


Date
10/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
GALLERIA MANAGEMENT LIMITED vs DERBY INTERNATIONAL LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, ARTIKOLU 789 TAL-KAP. 12 GHANDU JIGI INTERPRETAT RISTRETTIVAMENT - CITAZZJONI, FORMALIZMU EZAGERAT - CITAZZJONI, TIFSIRA CARA U SEWWA TAL-OGGETT U R-RAGUNI TAT-TALBA
Summary
Il-kazi elenkati fil-paragrafi (a) sa (d) ta' l-artikolu 789 tal-Kap. 12 huma di stretta applicazione billi l-ligi u l-gurisprudenza hija kuntrarja ghad-dikjarazzjonijiet ta' nullita` ta' att gudizzjarju u konsegwentement il-validita` ta' dak l-att kemm jista' jkun ghandu jigi rikonoxxut.

L-att ghandu jigi dikjarat null "jekk nuqqas ta' kjarezza jkun ta' ghamla u kwalita` tali li jcahhad b'mod serju lill-imharrek mid-difiza tieghu", u dan ghaliex il-pregudizzju hekk rekat ma jkunx jista'jigi rimedjat hlief billi dak l-att jigi dikjarat null.

Madanakollu meta jkun hemm tali rabtal-att ghandu jigi salvat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info