Reference: 1589/1994/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SAID GEORGE NOE vs ELLUL SULLIVAN JOSEPH ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GURISDIZZJONI, ECCEZZJONI GHANDHA TITQAJJEM IN LIMINE LITIS - GURISDIZZJONI, ECCEZZJONIJIET GHAL ESKLUZJONI TA` - GURISDIZZJONI, PERMISSIBILITA` TA` ESKLUZJONI - POLZA TA` KARIKU, FRAZI DICE ESSERE - POLZA TA` KARIKU, FRAZI SAID TO CONTAIN
Summary
L-eccezzjoni tan-nuqqas ta' gurisdizzjoni ghandha titqajjem in limine litis. Dan ghaliex "il-patt li bih tigi prorogata l-gurisdizzjoni jista' jigi rinunzjat minn dak li a favur tieghu l-patt ikun gie stipulat u jekk dik il-persuna konvenuta ma topponix l-eccezzjoni relativa in limine litis ghandujitqies li tkun irrinunzjat ghal tali eccezzjoni u f'kaz ta' tali rinunzja terga' titwieled il-gurisdizzjoni ordinarja u proprja.

Minn gurisprudenza affermata in subjecta materja huwa ndiskussilli patt ta' gurisdizzjoni esklussiva huwa validu u jorbot di regola lill-partijiet.

B'danakollu l-Qrati pacifikament irrikonoxxew li jezistu eccezzjonijiet ghal din ir-regola;

Hekk, adexemplum, gie rikonoxxut illi f'kaz ta' kontestazzjoni dwar nuqqas ta' merkanzija jew fatti ohra accertabbli ma' l-iskarikar, id-domicilju reali huwa dak determinat mill-post ta' l-iskarikar, u huwaquddiem il-qrati ta' tali post li tali kwistjonijiet jistghu jigu svolti u definitit agevolment.

Ir-rimarka "said to contain" fil-polza ta' kariku ghandha l-iskop li tipprotegi l-kaptan kontrad-differenza li tkun tista' tezisti bejn il-kwantita` realment mghobbija u dik li tkun tidher fuq il-polza ta' kariku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info