Reference: 679/1992/1

Judgement Details


Date
09/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
BUHAGIAR VINCENT NOE vs ARRIGO DR NOEL ET NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
NOVAZZJONI, ANIMUS NOVANDI IRID JIRRIZULTA B`MOD CAR - PRESKRIZZJONI, INKOMPATIBILITA` MAL-ECCEZZJONI LI L-AMMONT MITLUB HUWA EZAGERAT - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI MINN DEBITUR SOLIDALI JIKSER IL-PRESKRIZZJONI WKOLL GHAD-DEBITURI L-OHRA U GHALL-WERRIETA TAGHHOM - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI TA` - PRESKRIZZJONI, LIEMA ATTI JAMMONTAW GHAL RINUNZJA JEW INTERRUZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI
Summary
Novazzjoni ex parte debitoris, issehh meta, skond l-artikolu 1179 (b) tal-Kodici Civili, "debitur gdid jigi mqieghed flok il-qadim, illi jigi mehlus mill-kreditur", liema novazzjoni, skond l-artikolu1180 (2) tal-istess Kodici Civili "mhix prezunta; l-intenzjoni li ssir ghandha tidher bic-car".

In-novazzjoni hi di stretto diritto, ma tistax tigi prezunta, imma trid tirrizulta kjarament, madanakollu l-Ligi ma tehtiegx xi kliem solenni sabiex din issehh, basta li l-volonta` li ssehh in-novazzjoni tkun tirrizuta mill-fatt jew mill-kliem tal-partijiet.

In-novazzjoni ma hi qatt prezunta, u fid-dubbju ghandha tkun eskluza. L-animus novandi jekk ma jkunx espress, irid jirrizulta b'modcar u univoku.

"L-accettazzjoni tad-dejn minn wiehed mid-debituri in solidum, u kull att iehor li jikser il-preskrizzjoni ghall-wiehed minn dawk id-debituri, jikser il-preskrizzjoni wkoll ghad-debituri l-ohra u ghall-werrieta taghhom" - artikolu 1100 tal-Kodici Civili.

Il-kontestazzjoni ta' l-ammont mitlub twassal ghall-interruzzjoni tal-preskrizzjoni u kwindi rinunzja ghall-istess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info