Reference: 1752/1993/1

Judgement Details


Date
09/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
EBEJER PAUL NOE vs PORTANIER MARK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, OBBLIGU TA` L-APPALTANT LI JIKKONTROLLA X-XOGHOL LI JKUN QED ISIR - PROVA, RINUNZJA GHALL-PROVA PERITALI
Summary
Il-prova permezz ta' periti tista' tigi rrinunzjata, u jekk, min ikun obbligat ihallas ghall-perizjama jaghmilx il-hlas, il-Qorti trid tiddeciedi qiesu l-prova li riedet issir permezz tan-nomina ta'perit ma saritx.

Wiehed ghandu, meta jara x-xoghol jizdied u l-ispiza toghla, jikkontrolla dak li qed isir; japplika f'dak il-kaz id-detto taljan "patti chiari, amicizia lunga". Altrimenti jsiraktar difficli ghal min jaghti l-inkariku li hu jipprova li hu ghandu jaghti anqas minn dak mitlubminn ghandu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info