Referenza: 1318/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/10/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
BONELLO EMANUEL NOE vs EMINYAN ROBERT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNTRATT, META Z-ZMIEN GHALL-EZEKUZZJONI TA` L-OBBLIGAZZJONI JKUN GIE MHOLLI FIR-RIEDA TAD-DEBITUR - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI TA` - PRESKRIZZJONI, MINN META JIBDA JIDDEKORRI Z-ZMIEN - PRESKRIZZJONI, REKWIZITI MEHTIEGA SABIEX ITTRA UFFICJALI TINTERROMPI L-PRESKRIZZJONI
Fil-Qosor
Ghall-fini ta' preskrizzjoni, huwa z-zmien li fih kellu jsir il-hlas li jghodd u mhux id-data ta' meta s-self inholoq.

L-artikolu 1078 tal-Kodici Civili jiddisponi illi:

"1078. Jekk iz-zmien ghall-esekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni jkun gie mholli fir-rieda tad-debitur, jew jekk ikun gie miftiehem illi d-debitur ghandu jesegwixxi l-obbligazzjoni meta jkun jista', jew meta huwa jkollul-mezzi biex jesegwiha, ghandhom jitharsu r-regoli li gejjin:

a) jekk l-obbligazzjoni ghandhabhala oggett taghha l-hlas ta' somma ta' flus, dik ghandha tigi esgwita fi zmien sentejn, jekk dinis-somma ghandha tinghata minghajr imghax, jew, fi zmien sitt snin jekk is-somma ghandha tinghata bl-imghax;

b) jekk l-obbligazzjoni jkollha bhala oggett taghha xi hag'ohra li ma tkunx somma ta' flus, iz-zmien li fih ghandha tigi esegwita l-obbligazzjoni jigi stabbilit mill-qorti, skond ic-cirkostanzi."

Biex issehh interruzzjoni jehtieg mhux biss li l-Ittra Ufficjali tigi prezentataqabel ma jiskadi t-terminu preskrittiv, izda li dik l-Ittra tigi notifikata lid-debitur fi zmien xahar li jibda jghodd mill-ahhar jum taz-zmien li hemm ghall-preskrizzjoni (ara artikolu 2130(1) tal-Kodici Civili).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni