Reference: 1637/1995/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DEGUARA MELKISEDEK vs CALLEJA ROSE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, FID-DIVIZJONI TA` ASSI EREDITARJI JRIDU JINGIEBU FIL-QASMA DAK KOLLU LI JIDHOL F`DAWK L-ASSI - DIVIZJONI, KONDIVIDENDI GHANDHOM DRITT JIEHDU SEHEMHOM MILL-HWEJJEG KOMUNI IN NATURA - DIVIZJONI, LICITAZZJONI RIMEDJU STRAORDINARJU - DIVIZJONI, NECESSITA` TA` RIPARTIZZJONI UGWALI - DIVIZJONI, PRINCIPJI GENERALI TA` KIF GHANDHA SSIR
Summary
F'materja ta' divizjoni ta' beni komuni jezistu dawn ir-regoli bazici:

I. Il-kondividendi ghandhom dritt jiehdu sehemhom mill-hwejjeg komuni in natura;

II. Mill-qasma jehtieg li titnissel ripartizzjoni ugwali;

III. Wiehed ghandu jirrikorri ghal-licitazzjoni bhala rimedju straordinarju u eccezzjonali meta d-divizjoni ma tistax issir komodament u minghajr hsara jew pregudizzju ghall-kondividendi;

IV. Fid-divizjoni ta' assi ereditarji jridu jingiebu fil-qasma dak kollu li jidhol f'dawk l-assi. Dan skond il-principju illi "judex familiae erciscundae nihil debet indivisum relinquere";
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info