Referenza: 2254/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/10/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
ZERAFA ANTHONY ET NOE vs SACCO JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, DIZABILITA` PERMANENTI - SFREGJU - DANNI, DIZABILITA` PERMANENTI FUQ RAGEL MINHABBA SFREGJU - DANNI, MULTIPLIER - PERSUNA LI TKUN TAHT L-ETA`
Fil-Qosor
Hsara kawzata f'wicc persuna ma hijiex kwistjoni ta' hsara morali izda certament wahda ta' dannu u pregudizzju fiziku f'wicc l-istess persuna li certament thalli l-konsegwenzi taghha kemm fizici u kemm psikologici, u li wiehed jittratta tali dannu manifest u palez bhala kwistjoni merament ta' dannimorali hija, sottomissjoni mill-iktar simplicita' li tinjora ghal kollox il-valur ta' l-estetika umana fejn certament li l-apparenza ghandha il-valur taghha rejali, u wkoll vitali li jvarja skond in-natura ta' xoghol jew attivita' li jkun intraprenda jew jista' jintraprendi s-suggett in partikolari;dan apparti konsiderazzjonijiet ohra rilevanti dwar il-kwalita' ta' hajja ta' dak li jkun.

Trattandosi ta' dizabilita` permanenti minhabba sfregju, filwaqt li huwa veru li din it-tip ta' dizabilita` mhijiex ser twaqqfu milli jahdem, pero` taghlaqlu l-opportunita` ghal diversi possibbiltajietta' xoghol u ghalhekk ma jistax ma jigix ikkunsidrat l-aspett ta' lucrum cessans kif jidher li qieghed jippretendi l-konvenut.

Mhux legittimu li wiehed jezigi li min hu responsabbli ghall-incident ghandu jbiddel 'part' ta' karozza meta din ma tkunx tista' tissewwa b'mod perfett jew ghax il-vettura tkun gdida, imma li ma ghandu jaghmel tajjeb ghal xejn jekk min korra ser jibqa' sfigurat ghal ghomru ghax dan l-isfregju mhux ser jaffetwalu l-qliegh tieghu. Mhux korrett li dawn l-iscars jiguekwiparati ma "pain and suffering", kuncett pjuttost astratt u ntangibbli. L-iscars huma ghal kuntrarju hsara rejali u tangibbli li, fit-teorija, l-konvenut huwa tenut li jirrimedja ghaliha. Huwa veru li jista' jkun il-kaz li ma jigix kkundannat biex hekk jaghmel ghax hu fizikament u medikament impossibbli jew skonsiljabbli li hekk isir. Dan ma jfissirx pero' li b'daqshekk ma ghandhux jigi kkumpensat entro limiti ragonevoli ghall-hsara li garrab. Dan ukoll ghax anke sfregju simili jista' jkollu l-import ekonomiku attwali, ghax mhux biss jillimita certa attivita' redditizja, imma tista' tirrendi persuna inaccettabbli kemm oggettivament u kif ukoll soggettivament, sal-punt li b'xi mod jista' jinfluwenza negattivament fuq l-attivita' ekonomika potenzjali li ta' spiss hi generata f'inkontrita' svog u divertiment.

Il-Qorti hawnhekk applikat multiplier ta' 35 sena ghal persuna li kellha 6 snin fid-data ta' l-incident.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni