Reference: 25/2003

Judgement Details


Date
25/09/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs CACHIA PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, INDIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU LI JIKKONTEMPLA R-REAT
Summary
L-artikolu 382 tal-Kodici Kriminali jiddisponi li l-Qorti, meta taghti s-sentenza kontra l-imputat,ghandha tghid il-fatti li taghhom dan ikun gie misjub hati, taghti l-piena w ssemmi l-artikolu tal-Kodici Kriminali jew ta' kull ligi ohra li tkun tikkontempla r-reat.

In-nuqqas t' osservanzata' dak li hemm provvdut fl-artikolu 382 tal-Kodici Kriminali jammonta ghal nuqqas ta' formalita' sostanzjali w indubbjament dan in-nuqqas tal-Ewwel Qorti jgib in-nullita' tas-sentenza appellata w jintitola lill-Qorti ta' l-Appell li thassar is-sentenza w tiddeciedi l-kawza hi stess fuq il-mertu, meta ssib li tkun inkisret jew li ma saritx xi formalita' li trid il-ligi taht piena ta' nullita' jewli tkun xort' ohra sostanzjali a tenur tal-artikolu 428 (3) tal-istess Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info