Reference: 301/2002

Judgement Details


Date
12/09/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs RITA MIFSUD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, APPREZZAMENT U VALUTAZZJONI TA` - PROVA, VEROSIMILJANZA TA` ZEWG VERZJONIJIET KONTRADITTORJI
Summary
Xhud jista' jenfasizza aspett ta' incident u jinjora aspett jew aspetti ohra mhux ghax deliberatament ikun qed jigdeb jew ma jkunx irid jghid il-verita`, izda ghax dik hija l-istampa li tkun baqghet impressa f'mohhu. F'kazijiet bhal dak in dizamina il-gudikant irid neccessarjament jaghmel uzu mill-esperjenza tieghu sabiex jasal ghall-konkluzzjoni ta' x'gara verament. Jekk dik il-konkluzzjoni tkunwahda li l-gudikant seta', a bazi tal-provi li kellu quddiemu, jasal ghaliha legalment u ragjonevolment, qorti fi grad ta' appell m'ghadhiex tiddisturbaha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info