Reference: 47/2003

Judgement Details


Date
12/09/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHAEL MIZZI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR SERVIZZI TA` L-IVJAGGAR U TAT-TURIZMU GHAL MALTA, ATTIVITA` TURISTIKA - ATT DWAR SERVIZZI TA` L-IVJAGGAR U TAT-TURIZMU GHAL MALTA, AVVIZ TA` L-INFURZAR IRID JIGI OSSERVAT SAKEMM JIBQA` FIS-SEHH
Summary
L-espressjoni "servizzi ohra ta' turizmu" li wiehed isib fid-definizzjoni ta' "attivita` turistika"fl-Att dwar Servizzi ta' l-Ivjaggar u tat-Turizmu ghal Malta hija wiesgha bizzejjed biex tinkludi "package holidays" ghal nies gejjin barra minn Malta.

Avviz ta' infurzar mahrug taht l-Att dwarServizzi ta' l-Ivjaggar u tat-Turizmu ghal Malta jammonta ghal ordni, prima facie legittimu fil-forma u fil-kontenut tieghu, ta' awtorita` kompetenti, u ghalhekk ghandu jigi obdut, salv dejjem rimedju ai termini tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info