Referenza: 192/1994/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/07/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCICLUNA DAVID
Partijiet
CAMILLERI MAURICE ET NOE vs TUFIGNO ROBERT DR. NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI, AZZJONI SABIEX JINZAMM KULL NEGOZJU DWAR BASTIMENT MERKANTILI - NATURA TA` L-AZZJONI - ATT DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI, AZZJONI SABIEX JINZAMM KULL NEGOZJU DWAR BASTIMENT MERKANTILI - PERSUNA INTERESSATA
Fil-Qosor
Ir-rimedju provdut mill-Legislatur fl-Artikolu 37 tal-Kap. 234 huwa wiehed ta' natura specjali, applikabbli fil-kamp marittimu. Ghalhekk ghalkemm fin-natura tieghu tali rimedju huwa wiehed kawtelatorju, b'daqshekk ma jikkostitwix wiehed mill-Atti Kawtelatorji ghall-finijiet tal-Kodici tal-Organizzazzjoni u Procedura Civili.

Jigi osservat ukoll illi dana r-rimedju partikolari, ghalkemm ma jaffettwax 1-operazzjonijiet kummercjali tal-bastiment koncernat stante illi ma jekwavalix ghal arrestxorta wahda huwa ta' effett konsiderevoli u ghalhekk arma potenti f'idejn min huwa disponibbli ghalih. Dan billi effettivament jipprojbixxi kull negozju fir-rigward tar-registru ta' bastiment u ghalhekk jaffettwa hwejjeg illi jigu registrati fir-registru tal-istess bastiment bhal ma huma l-bejgh jew xi mortgage talbastiment.

Id-dispost tal-istess Artikolu tal-ligi huwa redatt b'mod wiesa'hafna, tant illi l-ligi ma tillimitax in-numru jew il-kwalita` tal-persuni illi ghandhom id-dritt illi jirrikorru ghal dan ir-rimedju (izda taghmilha disponibbli a favur ta' kull "persuna interessata"), u l-Qorti hija moghnija b'diskrezzjoni konsiderevoli fil-materja. Huwa ghalhekk ezempju klassikutal-applikazzjoni tal-principji tal-ekwita` fil-ligi taghna.

Kontra dana kollu hemm l-interessi sew tal-proprjetarju talbastiment, kif ukoll l-interessi nazzjonali tal-istat Malti fiz-zamma tar-registru tal-bastimenti tieghu.

Hekk per ezempju ma jistax ikun illi proprjetarju ta' bastiment jigi rinfaccjat, jekk mhux addirittura rikattat, b'ordni li tipprojbixxi kull negozju fil-bastiment tieghu ghal kull nofs haga ta' xejn billi xi Tizju jallega illi ghandu xi "pretensjoni" remotament konnessa jew mal-bastiment jonkella mal-proprjetarji tieghu. Hekk ukoll lanqas ma jkun fl-interess nazzjonali illi jsir hekk, ghaliex li jibda jigri huwa illi s-sidien talbastimenti jitilqu r-Registru Malti ghal kollox sabiex ifittxu registru iehor illi aktar jissalvagwarda l-interessi taghhom.

Hemm bzonn ghabhekk illi jinholoq bilanc, u illi dana l-bilanc jigi applikat uniformament mill-Qrati.

Hawnhekk gie ritenut li azzonista minoritarju ta' socjeta` li hi innifisha kienet azzjonista fis-socjeta` proprjetarja tal-vapur de quo kienet tikkwalifika bhala persuna interessata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni